Moč čustev in status ženskih likov v različnih literarnih žanrih Stare zaveze

Moč čustev in status ženskih likov v različnih literarnih žanrih Stare zaveze

The Power of Emotions and the Status of Female Characters in Various Literary Genres of the Old Testament

Vsebina projekta

Projektna skupina

Faze projekta

Objave

Novice in objave